University LibraryStudents

About us

Semester 1 , week 8 (17 November 2019)

 • Sunday - 10.00 - 02.00 Enquiry desk: 10.00 - 21.00
 • Monday - 08.30 - 02.00 Enquiry desk: 08.30 - 22.00
 • Tuesday - 08.30 - 02.00 Enquiry desk: 08.30 - 22.00
 • Wednesday - 08.30 - 02.00 Enquiry desk: 08.30 - 22.00
 • Thursday - 08.30 - 02.00 Enquiry desk: 08.30 - 22.00
 • Friday - 08.30 - 02.00 Enquiry desk: 08.30 - 22.00
 • Saturday - 09.00 - 02.00 Enquiry desk: 09.00 - 17.30

Semester 1 , week 9 (24 November 2019)

 • Sunday - 10.00 - 02.00 Enquiry desk: 10.00 - 21.00
 • Monday - 08.30 - 02.00 Enquiry desk: 08.30 - 22.00
 • Tuesday - 08.30 - 02.00 Enquiry desk: 08.30 - 22.00
 • Wednesday - 08.30 - 02.00 Enquiry desk: 08.30 - 22.00
 • Thursday - 08.30 - 02.00 Enquiry desk: 08.30 - 22.00
 • Friday - 08.30 - 02.00 Enquiry desk: 08.30 - 22.00
 • Saturday - 09.00 - 02.00 Enquiry desk: 09.00 - 17.30

Semester 1 , week 10 (1 December 2019)

 • Sunday - 10.00 - 02.00 Enquiry desk: 10.00 - 21.00
 • Monday - 08.30 - 02.00 Enquiry desk: 08.30 - 22.00
 • Tuesday - 08.30 - 02.00 Enquiry desk: 08.30 - 22.00
 • Wednesday - 08.30 - 02.00 Enquiry desk: 08.30 - 22.00
 • Thursday - 08.30 - 02.00 Enquiry desk: 08.30 - 22.00
 • Friday - 08.30 - 02.00 Enquiry desk: 08.30 - 22.00
 • Saturday - 09.00 - 02.00 Enquiry desk: 09.00 - 17.30

Semester 1 , week 11 (8 December 2019)

 • Sunday - 10.00 - 02.00 Enquiry desk: 10.00 - 21.00
 • Monday - 08.30 - 02.00 Enquiry desk: 08.30 - 22.00
 • Tuesday - 08.30 - 02.00 Enquiry desk: 08.30 - 22.00
 • Wednesday - 08.30 - 02.00 Enquiry desk: 08.30 - 22.00
 • Thursday - 08.30 - 02.00 Enquiry desk: 08.30 - 22.00
 • Friday - 08.30 - 02.00 Enquiry desk: 08.30 - 22.00
 • Saturday - 09.00 - 02.00 Enquiry desk: 09.00 - 21.00

Christmas vacation, week 1 (15 December 2019)

 • Sunday - 10.00 - 02.00 Enquiry desk: 10.00 - 21.00
 • Monday - 09.00 - 17.30 Enquiry desk: 09.00 - 17.30
 • Tuesday - 09.00 - 17.30 Enquiry desk: 09.00 - 17.30
 • Wednesday - 09.00 - 20.00 Enquiry desk: 09.00 - 20.00
 • Thursday - 09.00 - 17.30 Enquiry desk: 09.00 - 17.30
 • Friday - 09.00 - 17.30 Enquiry desk: 09.00 - 17.30
 • Saturday - Closed Enquiry desk: Closed