University LibraryStudents

About us

Semester 2, week 3 (19 February 2017)

 • Sunday - 10.00 - 02.00
 • Monday - 08.30 - 02.00
 • Tuesday - 08.30 - 02.00
 • Wednesday - 08.30 - 02.00
 • Thursday - 08.30 - 02.00
 • Friday - 08.30 - 02.00
 • Saturday - 09.00 - 02.00

Semester 2, week 4 (26 February 2017)

 • Sunday - 10.00 - 02.00
 • Monday - 08.30 - 02.00
 • Tuesday - 08.30 - 02.00
 • Wednesday - 08.30 - 02.00
 • Thursday - 08.30 - 02.00
 • Friday - 08.30 - 02.00
 • Saturday - 09.00 - 02.00

Semester 2, week 5 (5 March 2017)

 • Sunday - 10.00 - 02.00
 • Monday - 08.30 - 02.00
 • Tuesday - 08.30 - 02.00
 • Wednesday - 08.30 - 02.00
 • Thursday - 08.30 - 02.00
 • Friday - 08.30 - 02.00
 • Saturday - 09.00 - 02.00

Semester 2, week 6 (12 March 2017)

 • Sunday - 10.00 - 02.00
 • Monday - 08.30 - 02.00
 • Tuesday - 08.30 - 02.00
 • Wednesday - 08.30 - 02.00
 • Thursday - 08.30 - 02.00
 • Friday - 08.30 - 02.00
 • Saturday - 09.00 - 02.00

Semester 2, week 7 (19 March 2017)

 • Sunday - 10.00 - 02.00
 • Monday - 08.30 - 02.00
 • Tuesday - 08.30 - 02.00
 • Wednesday - 08.30 - 02.00
 • Thursday - 08.30 - 02.00
 • Friday - 08.30 - 02.00
 • Saturday - 09.00 - 02.00

Semester 2, week 8 (26 March 2017)

 • Sunday - 10.00 - 02.00
 • Monday - 08.30 - 02.00
 • Tuesday - 08.30 - 02.00
 • Wednesday - 08.30 - 02.00
 • Thursday - 08.30 - 02.00
 • Friday - 08.30 - 02.00
 • Saturday - 09.00 - 02.00